Opis technologii

Dom montowany jest z prefabrykowanych elementów ściennych o wysokości kondygnacji. Prefabrykacji podlegają także stropy i elementy dachowe, które są produkowane w wyspecjalizowanych zakładach, a następnie transportowane na miejsce budowy.

Niewątpliwą zaletą tych domów jest to, iż elementy domów przygotowywane są w halach produkcyjnych, co w znacznym stopniu przyspiesza montaż budynku, jednocześnie ograniczając narażenie ich na działalność warunków atmosferycznych oraz zwiększa dokładność wykonania.

Do budowy konstrukcji szkieletu zalecane jest stosowanie drewna iglastego. Najlepiej jeśli byłoby ono suszone komorowo i czterostronnie strugane ze sfazowanymi krawędziami wzdłużnymi. Tak przygotowanego drewna można nie impregnować - nie ma w nim życia biologicznego. Jedynym elementem konstrukcji ścian, które podlegają obowiązkowo impregnacji są podwaliny, czyli belki leżące na fundamentach. Na całą konstrukcję stosujemy drewno lite, chociaż obecnie można podwyższyć parametry energooszczędne stosując belki prefabrykowane dwuteowe. Składają się one z krawędziaków połączonych środnikiem z utwardzonej płyty pilśniowej. Jest to ciekawe rozwiązanie eliminujące mostki termiczne. Drewno ma inny opór cieplny od izolacji.

Płyta OSB-3Do poszycia ścian, stropów i dachów zastosowanie mają płyty OSB-3. Posiadają one dobre właściwości wytrzymałościowe i stanowią usztywnienie konstrukcji szkieletowej, poza tym są wilgocio odporne i trudno zapalne. Jako izolacje termiczną, czyli wypełnienie konstrukcji zaleca się używanie wełny mineralnej lub drzewnej. Wełna drzewna oprócz wysokich parametrów izolacyjnych (również izolacja akustyczna) posiada także naturalną klimatyzację-wchłaniania i oddaje wilgoć, jest przyjazna dla skóry, ekologiczna. Każdy dom musi mieć elewację, tzn. wykończenie zewnętrzne. Tworzy ona efekt wizualny i zatrzymuje oddziaływania środowiska takie jak wiatr, deszcz, śnieg. Mamy do wyboru deski w szerokiej gamie wykończenia - musimy wtedy stosować wiatro izolację. Możemy wybrać tynk cienkowarstwowy - również szeroka gama typów - uwaga tynk akrylowy nie oddycha. Bardzo ważnym etapem jest prawidłowe określenie podkładu pod tynk - styropian ryflowany, wełna mineralna czy też inne systemy. Dużo do powiedzenia ma tu firma STEICO i ich system Protect. Przy tej sposobności należy stwierdzić, iż styropian i dom drewniany gryzą się. Możemy w wielu źródłach przeczytać - domy tradycyjne oddychają - może i oddychają ale tylko w minimalnych zakresach, oddychać mogą tylko domy drewniane. Należy pamiętać żeby nie zaburzyć tego procesu projektując przegrody budowlane nieprawidłowo - właśnie styropian stanowi warstwę nie do przeniknięcia dla powietrza.

Domy drewniane są z założenia konstrukcjami lekkimi, ale nie ma to jednak wpływu na dobór kształtu konstrukcji dachu. Inwestor również w tym przypadku ma pełne możliwości wyboru rodzaju pokrycia, docieplenia i kształtu dachu.

Niewątpliwą zaletą domów drewnianych jest ich ekologiczne pochodzenie, są to zdrowe domy. Można zadać pytanie - ile jest drewna w domu drewnianym? Przecież taki dom składa się głównie z ocieplenia, chemii, folii. Stosując prawidłowe drewno bez konserwacji, stosując wełnę drzewną, ceramikę na dachu, prawidłowe przekroje ścian, dachów, stropów dochodzimy do wniosku, że tego drewna będzie jednak dużo. Drewno jako surowiec naturalny posiada zdolność do samoregulacji wilgotności, stwarza indywidualny mikroklimat wnętrza budynku, polepszając tym samym warunki zdrowotne użytkownika budynku.

Lekka konstrukcja domu drewnianego do minimum ogranicza wielkość fundamentów, dzięki czemu ich koszt jest niższy, a także mniej kosztuje transport materiałów na plac budowy. Jak już wcześniej wspomniano budowa konstrukcji domu drewnianego ogranicza się do montażu drewnianych elementów łączonych na gwoździe i metalowe łączniki, w związku z czym, nie potrzebne są przerwy technologiczne, co w poważnym stopniu skraca czas budowy. Krótki czas budowy, jest to zaleta, którą kierują się przy wyborze domu drewnianego co inwestorzy, którym zależy na tym, aby dom powstał maksymalnie szybko. I rzeczywiście tak się dzieje. Budowa domu składanego na miejscu z uprzednio przygotowanych elementów systemem prefabrykacji otwartej trwa około 2 miesięcy, natomiast budowa domu w systemie prefabrykacji pełnej trwa około 2 tygodni. Jest to ogromną zaletą domów drewnianych. Osobom, które są zwolennikami teorii życia domu wraz z domownikami, tzn. wprowadzania ciągłych udoskonaleń, zmian w pomieszczeniach, również można polecić budowę domu drewnianego. Konstrukcja tych domów zezwala na łatwe przebudowy, rozbudowy czy modernizację np. w zakresie przestawiania ścianek, naprawy lub wymiany instalacji. Wypełnienie w całości izolacją cieplną ścian pozwalają do minimum ograniczyć grubość zewnętrznych przegród budynku. Uzyskujemy poprzez to zwiększenie powierzchni użytkowej o ok. 5% w porównaniu do domów murowanych.

Kolejnym atutem domów drewnianych są niskie koszty eksploatacyjne. Niskie koszty eksploatacyjne zapewniają ściany zewnętrzne i dach, które są na całej powierzchni wyłożone folią paroizolacyjną i w pełnej grubości wypełnione izolacją cieplną, co wpływa na wysoką izolacyjność ścian zewnętrznych. I tak dla grubości ściany w granicach 25 cm średnio współczynnik przenikania ciepła waha się w przedziale Uc=0,23 - 0,2W/m 2 K. Każda technologia oprócz zalet posiada również wady. Główną wadą budownictwa drewnianego jest to, iż jest to nadal technologia mało rozpowszechniona. Drewno jako konstrukcyjny materiał budowlany, w mentalności Polaków nie cieszy się dużym powodzeniem, pomimo, iż w wielu krajach świata domy z drewna, stanowią większość budownictwa jednorodzinnego.

Materiały konstrukcyjne

Podstawą nowoczesnego budownictwa są dziś zoptymalizowane konstrukcje nośne oraz materiały budowlane o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Tradycyjne słupy ścienne czy krokwie z drewna litego, pomimo wszystkich zalet drewna - oddają ciepło z pomieszczenia na zewnątrz, tworząc klasyczne mostki termiczne. Mostki termiczne to fragmenty konstrukcji, które lepiej przewodzą ciepło z pomieszczenia niż pozostałe jej części. Powodują więc znaczne straty ciepła. Wahania temperatury są tym większe, im większy jest mostek termiczny. Są one więc zjawiskiem niepożądanym i ich występowanie należy zredukować do minimum. Funkcję tę doskonale spełniają produkty STEICO joist i STEICO Wall.

Belki dwuteowe STEICO w idealny sposób łączą w sobie walory drewna z najlepszymi cechami produktów drewnopochodnych. W konstrukcjach, gdzie wymagana jest duża izolacyjność, ze zredukowanymi mostkami termicznymi w systemie STEICO można zamówić belkę dwuteową izolowaną. Do izolacji stosujemy płyty pilśniowe porowate, które zakłada się pomiędzy pasami z obu stron środnika. Inwestor otrzymuje gotowy, już zaizolowany produkt. Nie musi już więc dopasowywać ocieplenia do geometrii belki, musi od razu stosować ją jako słup o normalnym przekroju prostokątnym.

Do budowy konstrukcji szkieletu stosujemy drewno iglaste. Dodatkowym elementem obróbki drewna jest usunięcie wewnętrznych naprężeń poprzez rozcięcie i wykonanie połączenia na mikrowczepy. Tak przygotowane drewno nie wymaga impregnacji chemicznej. Wilgotność nie może przekraczać 18%. Typowe wymiary elementów konstrukcyjnych: ściany 6/16 cm, stropy 6-8/20 cm, krokwie dachowe 6-8/20 cm. Wymiary mogą ulec zmianie na podstawie obliczeń statystycznych dla danego projektu.

Do poszycia ścian, stropów i dachów stosujemy płyty OSB-3. Zasadniczym elementem zwiększającym odporność ogniową konstrukcji domu jest zastosowanie poszycia płytą gipsowo-kartonową. Gips w takiej płycie zawiera znaczną ilość wody związanej krystalicznie, jak również wodę niezwiązaną , w zależności od wilgotności. Droższym, pewniejszym i zalecanym materiałem jest stosowanie płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL. Większość płyt gipsowo-włóknowych ma skład mineralny, tym samym nie zawierają składników palnych i zalicza się do klasy odporności ogniowej A1.

Jako izolację termiczną - wypełnienie konstrukcji - używamy wełny drzewnej. Zaletami tego rozwiązania są oprócz wysokich parametrów izolacyjnych także naturalna klimatyzacja. Aby zwiększyć izolację akustyczną zwiększamy przekrój izolacji w ścianach pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi, a pomieszczeniami sanitarnymi.

Na pokrycie dachu używamy wszelkich dostępnych pokryć dachowych. Budynki o konstrukcji drewnianej mogą posiadać dowolną wyprawę elewacyjną: deski elewacyjne, tynk na styropianie, tynk na wełnie drzewnej STEICO-Protect, cegłę klinkierową. Drewnianą stolarkę otworową wykonujemy we własnym zakresie, możemy również zastosować okna z PCV.

Przewody wentylacyjne i kominowe wraz z całym systemem izolacji i odprowadzenia kondensatu wykonywane są bezpośrednio na budowie. W fazie wykonywania ścian w zakładzie wykonuje się otwory na puszki i prowadzi peszle pod instalację elektryczną.

Opis przegród budowlanych

 

 1. Ściany zewnętrzne
  • tynk zewnętrzny
  • podkład tynkarski
  • warstwa podtynkowa z siatką z włókna szklanego
  • Steico-Protect gr. 40- 80 mm lub elewacja z bala
  • płyta OSB-3 gr. 12 mm
  • konstrukcja nośna - drewno konstrukcyjne KVH 60/160 mm lub belki Steico-wall
  • wypełnienie wełna mineralna lub wełna Steico 160 mm
  • paroizolacja
  • płyta OSB-3 gr. 12 mm
  • płyta karton gips lub płyta fermacell gr. 12 mm
 2.  
 3. Ściany wewnętrzne nośne
  • płyta karton gips lub płyta fermacell gr. 12 mm
  • OSB-3 gr. 12 mm
  • paroizolacja - tylko od strony pomieszczeń wilgotnych
  • konstrukcja nośna - drewno KVH lub Steico-wall
  • wypełnienie wełna Steico gr. 100 mm
  • OSB-3 gr. 12 mm
  • płyta karton gips lub płyta fermacell gr. 12 mm
 4. Strop
  • OSB-3 gr. 22 mm
  • konstrukcja nośna - drewno konstrukcyjne KVH 60-80/200 mm
  • wypełnienie wełna Steico gr. 100 mm
  • paroizolacja - występuje tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi
  • strop podwieszony płyta karton gips na ruszcie stalowy
 5. Dach
  • pokrycie (blacha dachówkowa lub dachówka ceramiczna)
  • łaty
  • kontrłaty
  • membrama achowa
  • konstrukcja dachu - elewacja z bala o przekroju dostosowanym do potrzeb
  • wypełnienie - wełna Steico gr. 200 mm
  • paroizolacja Steico gr. 160 mm
  • strop podwieszony płyta karton gips na ruszcie metalowym
  • poza krawędziami ścian deska elewacyjna świerk skandynawski gr. 19 mm
  • rynny PCV lub stalowe lakierowane
 6. Fundamenty

 

 

 
 

Zakres usług


Certyfiakt energetyczny
Budowa Projekt Koncepcja